DNA

Tässä tutkimuksessa selvitetään Savo-Karjalan Heikkisen suvun miesten esi-isien biologista ketjua eli dna-perimää nykyajasta tuhansien vuosien taakse.

Savon osaston hallitus on päättänyt maksaa suvun jäsenten juurien tutkimisen dna:n avulla seuraavilla ehdoilla:

  1. Näytteen antajan on oltava mies. Heikkis-sukuiset naiset voivat pyytää, että näytteen antaa antaa esim. veli, isä tai Heikkis-sukuinen serkku.
  2. Sukuketjun täytyy löytyä sukukirjasta. Heikkis-tyttärelle syntynyt avioton poika ei kelpaa, mikäli isä ei tiettävästi ole Heikkinen. Sukukirjassa ilmenevään henkilöön johtavat uudet kirjalliset tiedotkin riittävät, mikäli näytteen antajaa ei mainita sukukirjassa.
  3. Sukuketju menee Sakarin (sak1) johonkin poikaan, jota ei tässä dna-tutkimuksessa ole vielä tutkittu TAI
  4. Sukuketju katkeaa kesken tai on epävarma.
  5. Sähköposti ja luottokortti on käytettävissä.
  6. Savon osaston jäsenyys on voimassa.
  7. Näytteen antajalla tai hänen lähisukulaisellaan on sukukirjassa sukutunnus, joka on ilmoitettava tutkimusta pyydettäessä.

Ristiinassa vieläkin asuvat tai sieltä tiettävästi muuttaneet sukuhaarat pankaa toimeksi. On tärkeää saada vertailu "alkuasukkaiden" geeneihin. Ristiinalaisilla ei ole vielä sukukirjaa, mutta on paljon tutkittua tietoa. Ilmoita sukutiedot nykyajasta 1890-luvulle saakka, jos niitä ei ole aikaisemmin jo annettu, jolloin voit osallistua dna-tutkimukseen, jos muut tarpeelliset ehdot täyttyvät.
Sama koskee myös niitä, joiden sukujuuret ovat muualla Savossa tai Karjalassa.

Tutustu jo nyt tutkimukseen netissä; www.familytreedna.com/public/Finland. Siellä ovat mm. Y-DNA-taulukot, joista löytyy jo Heikkisiäkin.

Jo tutkittuja sukuhaaroja
1. Tuomas Sakarinpoika Heikkinen, (tuo3). 
2. Juho Sakarinpoika Heikkinen, (juh8). 
3. Pekka Sakarinpoika (pek2).
4. Kainuun Ristijärveltä lähtöisin olleen, mutta Pohjois-Savoon muuttaneen Heikki Heikkisen sukuhaara, (hei427).
5. Ristiinan Yövedeltä lähtöisin olleen, mutta alkuaan Kainuun Uuraaseen, ja sieltä Suomussalmelle ja edelleen Pohjois-Savoon muuttaneen Heikki Heikkisen (hei400) sukuhaaran eräs haara.
6. Ristiinan Hangastenmaan Samuli Heikkinen, s. 1600-luvun loppupuolella. Kantaisä Pekka Pekanpoika Heikkinen 1500-luvulta, juh8:n veli.
7. Ristiinan Yövedeltä v. 1629 Kainuun Uuraaseen muuttaneen (hei450) kolme sukuhaaraa.
8. Ristiinan Yövedeltä 1500-luvun lopulla Nurmoon Pohjanmaalle muuttaneen Yrjö Laurinpojan sukuhaara. Pohjanmaalla sukunimet annettiin talon nimen mukaan, joten sukunimeksi tuli Yli-Koskela, nykyisin mm. Leppilahti.
9. Eero Matti Alasuvanto on tutkituttanut Pohjanmaalle 1500-luvulla ilmestynyttä Olli Antinpojan sukua, joka dna-tutkimuksen mukaan on varmasti Savon Heikkisiä.
10..Ristiinan Liiansaaren 1699 muuttaneen Lauri Matinpoika Heikkisen sukuhaara.
11. Sotkamoon 1600-luvun alussa ilmaantuneen Juho Heikkisen (juh440) sukuhaara. 
10. Pielisjärvelle Kuopiosta 1688 menneen Perttu Pekanpojan sukuhaara.

Tutkimuksista voidaan jo päätellä, että
1. Kainuun kaksi Heikkis-sukuhaaraa hei400 ja hei450 ovat samaa "läheistä" sukua mutaatioidenkin perusteella. Yhteinen esi-isä Heikki Heikkinen s. noin 1470. Sen sijaan Ristijärven haara on ehkä kaukaisempaa sukua.
2. Tuomas, Juho ja Pekka Pohjois-Savosta ovat Sakarin poikia, ja Sakari on Juntin poika, ja Ristiinan Hangastenmaan Heikkiset ovat varmasti samaa sukua,
3. Kainuun ja Pohjois-Savon/Hangastenmaan Heikkisten yhteinen esi-isä on elänyt esihistoriallisella ajalla eli 1000-3000 vuotta sitten,
5. Yrjö Laurinpoika Nurmosta on Ristiinan Savon Heikkisten sukuhaaraa.
6. Ristiinan Liiansaaren Heikkisten sukuhaara ei ole yhden tutkimuksen perusteella sukulainen tiedossa oleviin sukuhaaroihin.
7. Esko Keskitalo, juh440 sukuhaaraa, on Savon Heikkisten sukua esihistorialliselta ajalta.
8. Ilmari Heikkinen, Pertun jälkeläinen, on Savon sukuhaaraa.

Kun tutkittuja on vähintään kolme ”lähisukulaista” ja eikä mutaatioita ole henkilöä kohden kuutta enempää, voidaan dyssien alleelien perusteella ruveta päättelemään heidän sukulaisuuttaan tarkemmin.

Pohjois-Savosta on tutkittu Sakari, kuuluen Juho Sakarinpojan sukuhaaraan ja Unto, kuuluen Tuomas Sakarinpojan sukuhaaraan sekä Jukka, kuuluen Pekka Sakarinpojan sukuhaaraan. Lieksasta on tutkittu Ilmari kuuluen Tuomas Sakarinpojan sukuhaaraan. Etelä-Savosta (Ristiina) on tutkittu Pekka. Muualta Suomesta on tutkittu henkilö, josta käytän nimeä Hemppa. Hän ei tiedä isoisäänsä, mutta merkit viittaavat vahvasti Ristiinaan.

Sakarilla ja Untolla on yksi mutaatio dyssissä 576, ollen sen alleeli Sakarilla 19 ja Untolla 20. Kun näitä verrataan muihin edellä mainittuihin, havaitaan sen olevan heillä 19. Tästä voidaan päätellä, että mutaatio on tapahtunut Tuomaan haarassa välillä Tuomas>Unto. Siitä seuraavaa, että Sakarilla on täsmälleen samat arvot kuin esi-isällään Pekalla, s. n. 1510, ATK-tunnus pek200. 

Pekalla on mutaatio 446/14 (vähentävä), kun muilla on se 446/15. Pekalla ja Hempalla ovat arvot 458/17, kun Sakarilla ja Untolla on 458/18. Tämä ero määrittää Hempan ristiinalaisten haaraan. Kun vielä todetaan, että Hempalla on mutaatio 534/18, joka on tapahtunut hänen ja Pekan yhteisen esi-isän jälkeen, niin saadaan heidän esi-isälleen muutosmarkkereiden arvot: 446/15, 447/24, 458/17, 534/17 ja 576/19. Sakareilla arvot poikkeavat ainoastaan kohdassa 458/18, joten kaikkien haarojen yhteisen esi-isän muutosmarkkereista jää avoimeksi ainoastaan mainittu 458, jonka alleelit ovat 17 tai 18. Tämä voidaan määrittää vasta sitten kun muitakin sukuhaaroja Ristiinassa on tutkittu. Kääriäisen/Normanin tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että markkerissa 458 alleeli 18 on alkuperäisempi. Jukalla on enemmän mutaatioita, mutta kuuluu myös sukututkimuksen perusteella Sakarin poikiin. Ilmarilla on samat dyssien arvot kuin Pekalla, vaikka läheisemmin kuuluu Sakari Juntinpojan jälkeläisiin. Tämä johtuu siitä, että olemme hitaasti muuttuvia eli mutaatioita tapahtuu yleensä verkalleen.

 Pekan, Sakarin, Jukan, Ilmarin ja Unton sekä luultavasti myös Hempan yhteinen esi-isä 1500-luvulla oli Pekka Heikkinen Pellosniemen Yövedeltä. Tämän kantatalon maita on vieläkin suvun hallussa.

Ruotsin Bredsjöstä on norjalaisen Finnsam yhdistyksen kustannuksella tutkittu kaskiviljelijöiksi Suomesta muuttaneita ja löydetty aikoinaan nimeä Lars Henriksson Kääriäinen kantanut Anders Normanin esi-isä 1670-luvulta. Tämä 37 markkerin näyte poikkeaa vain kahdessa kohdassa Sakarilta saadusta tuloksesta ja esi-isä voisi olla Pohjois-Savon joku Heikkinen tai sitten Kääriäisten suku on geneettisesti lähellä Savon Heikkisiä. Lisävalaistusta saisi jos Normanin tutkimusta laajennettaisiin 67 markkeriin ja/tai Kääriäiset tutkituttaisivat sukuaan.

Pekan, Sakarin, Unton, Jukan, Ilmarin, Hempan ja Reijon (Nurmo) yhteinen esi-isä oli ensimmäinen Juntti eli Juho juh201. Reijolla näyttää dyssien allelit pysyneen muuttumattomina 500 vuotta.

Familytreednaan on perustettu Heikkinen-niminen sukunimiryhmä. Sinne pääsevät jäseniksi DNA-tutkimuksen teettäneet Heikkiset ja geneettisesti lähellä olevat muut henkilöt. Tiedosto on julkisesti luettavissa osoitteessa www.familytreedna.com/public/heikkinen. Nykyään on siellä laajemmalti otettu käyttöön SNP-tutkimus. Siinä mutaatioita tapahtuu paljon harvemmin ja muutos on lähes ainutkertainen. Antaa siis hyvin luotettavan tuloksen.

Seuraavat DNA-tutkittavat tutkittavat ovat tärkeitä:
1. Ristiinan useat alasukuhaarat.
2. Sukuhaarat, joiden tutkiminen on jäänyt kesken tietojen puuttuessa tai ollessa epävarmat.
3. Sakarin pojan Laurin sukuhaara.


Tämä kirjoitus muuttuu ja lisääntyy, kun saadaan uutta tietoa. Päivitys 10.12.2015.

Tästä Savon Sanomien 14.12.2009 julkaisemasta artikkelista löytyy perustietoa DNA-tutkimuksesta (pdf).

 

 

 

 

 

 

NettiTieto Oy